ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารบริหารสถาบันการเรียนรู้
ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
Asst. Prof. Dr. Krittika Tanprasert
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
Director of Learning Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8382
ผศ.ดร. สุภโชค ตันพิชัย
Asst.Prof.Dr. Supachok Tanpichai
รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
Deputy Director of Learning Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8383
ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
Dr. Kongkarn Vachirapanang
ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
Director of Office of Engineering Science Classroom, Learning Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8387

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564