ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ดร.อรรณพ นพรัตน์
Dr. Annop Nopharatana
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
Director of Pilot Plant Development and Training Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-7366
ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช
Asst. Prof. Dr. Bunyaphat Suphanit
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
Deputy Director for Engineering and Pilot Plant Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-7350

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564