ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
Dr. Wichai Eamsinvattana
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
Director of Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9869
ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
Dr. Anuchart Thssanaviboon
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม)
Deputy Director for Network and Telecommunications, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9863
น.ส.เรืองอุไร เพียกขุนทด
Ms. Ruangurai Piekkhuntod
เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
Secretary of Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9441
น.ส.เรืองอุไร เพียกขุนทด
Ms. Ruangurai Piekkhuntod
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
Acting Division Head for Operations, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9441
น.ส.นพรัตน์ รุ่งพราน
Ms. Nopparat Rungpran
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
Division Head for System Development, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9410
นายชัชวาล ศิริพันธุ์
Mr. Chatchawarn Siriphandhu
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์
Division Head for Research and Training, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9408
นายตรีธวัฒน์ ทิพัฒน์นารานัน
Mr. Tritawat Tipatnaranan
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม สำนักคอมพิวเตอร์
Division Head for Network and Telecommunications, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9466

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563