ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
Dr. Wichai Eamsinvattana
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
Director of Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9869
ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
Dr. Anuchart Thssanaviboon
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม)
Deputy Director for Network and Telecommunications, Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9863
น.ส.เรืองอุไร เพียกขุนทด
Ms. Ruangurai Piekkhuntod
เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
Secretary of Computer Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-9441

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564