ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
Assoc.Prof.Dr. Siam Charoenseang
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Director of Institute of Field Robotics
เบอร์ติดต่อ 02-470-9713
ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง
Asst. Prof. Dr. Supachai Vongbunyong
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Deputy Director for Academic Affairs, Institute of Field Robotics
เบอร์ติดต่อ 02-470-9718
นายวุฒิชัย วิศาลคุณา
Mr. Wuttichai Visarnkuna
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Acting Deputy Director for Industry, Institute of Field Robotics
เบอร์ติดต่อ 02-470-9701
น.ส.อนุสรา มีชัย
Ms. Anusara Meechai
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Acting Deputy Director for Administrative Affairs, Institute of Field Robotics
เบอร์ติดต่อ 02-470-8345

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564