ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักหอสมุด
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักหอสมุด
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา
Asst. Prof. Dr. Suthathip Maneewongvatana
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
Director of KMUTT Library
เบอร์ติดต่อ 02-470-8220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564