ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์
Mrs.Sopida Boonaneksap
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
Acting Director of Science and Industrial Park
เบอร์ติดต่อ 02-470-7450

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564