ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Asst. Prof. Dr. Santi Charoenpornpattana
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Director of Science, Technology and Innovation Policy Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-7957

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564