ศักยภาพและความสำเร็จ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ


2556

เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 596 ของโลก
มจธ. ได้รับการประเมินคะแนนระดับ 5 มากที่สุด จากการจัดประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก(เป็นปีที่ 2)

2555

มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 38 ของโลก
มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2554

เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 933 ของโลก

2553

มจธ. มีคะแนนระดับดีเยี่ยมในกลุ่มสาขาเทคโนโลยี
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มจธ. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “องค์กรด้านการวิจัย” (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

2549

เว็บไซต์ มจธ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 982 ของโลก

2548

มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย ดีเลิศด้านการวิจัย และดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน

2542

มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 33 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องกัน 2 ปี